Oxford Test of English

OxfordTestofEnglish9

Mister English ha estat escollit per Oxford University per ser Centre Examinador del nou examen d'anglès, Oxford Test of English.  

El passat divendres 21 de Juliol del 2017 es va realitzar la primera convocatòria de prova per 2 alumnes. 

En aquesta convocatòria es va poder comprovar que l'examen és molt adequat per alumnes que vulguin saber quin nivell d'anglès tenen. 

L'examen arriba fins al nivell B2 del Marc de Referencia de les Llengües Europees. 

Ben aviat, es portarà a terme la primera convocatòria oficial de l'examen a l'acadèmia de Lleida.  

 

Mister English considera l’examen idoni per les següents raons:  

 

Inscripció molt àgil: 21 dies abans de fer l’examen. 

 

Convocatòria continua: Tenim pensat fer una convocatòria cada mes.

 

Preu avantatjós.

 

Resultats ràpids: 15 dies després de l’examen.

 

Temps: Examen que es fa tot en un dia i només 2 hores.

 

Examen adaptatiu al nivell.

 

Certifica el nivell actual de l’alumne.

 

Computer based.  

 

Certificat: El certificat es pot tenir en 15 dies.

 

10 alumnes com a màxim.

 

Pots repetir una de les parts sense haver de fer les altres parts.

 

PREPARACIÓ:

Sessions de treball amb el material editat per Oxford University Press per preparar l’examen.

 

  Aquestes sessions s’inclouran dintre de les sessions que ja estem portant a terme per preparar els exàmens de Cambridge i

  EOI.

          Sessions gratuïtes pels nostres alumnes.

.

DATA LIMIT MATRICULACIÓ DATA D’EXAMEN.
24 Febrer 10Març
24 Març 14Abril
28 Abril 19Maig
26 Maig 16 Juny
6 Juliol 27 Juliol
10 Agost 31Agost
1 Setembre 22Setembre
6 Octubre 27 Octubre
3 Novembre 24 Novembre
1 Desembre 22 Desembre

 

PREU:

 

4 parts de l‘examen 89€

 

FES LA MATRÍCULA AQUI:

 http://misterenglish.es/index.php/ca/matricula-beta

DEMO:

www.oxfordtestofenglish.es