MATRICULACIÓ EXÀMENS OFICIALS

 A continuació podreu trobar la informació sobre la matriculació dels exàmens oficials.

DATES DE MATRICULACIÓ DELS EXÀMENS DE CAMBRIDGE 

EXÀMEN  DATA EXÀMEN  DATA LÍMIT DE MATRICULACIÓN
KET

Dijous, 7 Juny

Dimarts, 24 Juny

Dimecres, 2 Maig

Dimecres, 20 Juny

KET FOR SCHOOLS

(menores 18 años) 

Disabte, 9 Juny Dimecres, 2 Maig
PET 

Disabte, 16 Juny

Dimarts, 24 Juny

Dimecres, 9 Maig

Dimecres, 20 Juny

PET FOR SCHOOLS

(menores 18 años)

Disabte, 9 Juny

Disabte, 23 Juny

Dimecres, 2 Maig

Dimecres, 16 Maig

FIRST CERTIFICATE

Disabte, 9 Juny

Disabte, 9 Juny

Dijous, 26 Juliol

Dijous, 23 Agost

Dimecres, 2 Maig

Dimecres, 16 Maig

Dimecres, 20 Juny

Dimecres, 18 Juny

FIRST CERTIFICATE FOR SCHOOLS

(menores 18 años)

Disabte, 30 Juny Dimecres, 23 Maig
CAE

Disabte, 23 Juny

Dimecres, 25 Juliol

Divendres, 24 Agost

Dimecres, 16 Maig

Divendres, 15 Juny

Dimecres, 18 Juliol

PROFICENCY Dijous, 14 Juny Dimecres, 4 Mayo

La prova oral és, normalment, un dia diferent a l'escrit i es comunicarà aproximadament dos setmanes abans de l'exàmen.

PREUS DELS EXÀMENS DE CAMBRIDGE 

KET 94       
PET 102
FIRST CERTIFICATE 188
CAE 202
PROFICENCY 208

DATES DE MATRICULACIÓ DELS OXFORD TEST OF ENGLISH

DATA EXÀMEN  DATA LÍMIT DE MATRICULACIÓ 

Disabte, 19 Maig (PLE)

Disabte, 28 Abril

Disabte, 16 Juny (PLE) Disabte, 26 Maig
Divendres, 29 Juny Divendres, 9 Juny

Divendres, 27 Juliol

Disabte, 6 Juliol

Divendres, 31 Agost

Disabte, 10 Agost

Disabte, 22 Setembre

Disabte, 1 Setembre

Disabte, 27 Octubre Disabte, 6 Octubre

Disabte, 24 Novembre

Disabte, 3 Novembre 

Disabte, 22 Decembre Disabte, 1 Decembre

PREUS DELS OXFORD TEST OF ENGLISH

A2-B1-B2 89€  

La prova oral es farà el mateix dia de l'exàmen.

Per a matricular-se en aquests exàmens fa falta portar:

  • Fotocopia DNI (en fulla DIN A-4).
  • L'import exacte de les taxes de l'exàmen.
  • Formulari adjunt complert.

Tot dins d'un sobre tancat i amb el nom de l'alumne a l'exterior.

Segueix-nos a:

facebooktwitterinstagram

Facebook

Instagram